Học Bổng 2013 – cập nhật tháng 8

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 23/05/2013. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 4426

HỌC BỔNG KHÓA HỌC ANH NGỮ  

TRƯỜNG

HỌC BỔNG ANH NGỮ

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

SYDNEY COLLEGE OF ENGLISH

Dành riêng cho du học sinh Việt Nam 25%
2013

UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

Học bổng dành cho sinh viên diện học bổng chính phủ 10 weeks English 2013

HOLMES

22% Khóa High school Preparation23% GE/EAP/IELTS Prep 22%23% 2013

Navitas (SAIBT, Enesbury)

scholarship 5 English weeks with minimum requirement of 15 week at CELUSA. 5 weeks English 2013

GELI – QIBT

scholarship 20% for English course (288 AUD/week) 20% 2013

Latrobe Melbourne

300 AUD/week for English program $300/week 2013

NIC

295 AUD/week for English program $295/week 2013

Curtin Sydney

5 weeks English 5 weeks 2013

SIBT

25% học phí cho 8 môn học đầu tiên của SIBT 25% 6/2013

INSEARCH

5 weeks English (package minimums 10 weeks English + Foundation or Diploma) 2 x $2,375 31/7/2013

PIBT

10 weeks English 10 weeks 2013

Curtin College

25% of ELICOS 25% 2013

 

HỌC BỔNG KHÓA HỌC CAO ĐẲNG  

TRƯỜNG HỌC BỔNG CAO ĐẲNG GIÁ TRỊ THỜI HẠN
CARRICK – KAPLAN PACKAGE COURSE $1,750 31/3/2013
AICL Hoc phí ưu đãi $1,600 2013
INSEARCH INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

5% – 10%

$4,000

2013
SIBT INTERNATIONAL SCHOLARHSHIP 25% 6/2013
HOLMES Học phí ưu đãi cho du học sinh Việt Nam $1,500/ học kỳ 2013
Navitas (SAIBT, Enesbury) Merit Scholarship 20% – 30% 2013
Curtin Sydney 10% Diploma bursary 10% 2013
PHEONIX 02 Diploma of Business Scholarship – A$2000/each $2000/each 2013
Canning college April Foundation 2013  – 1 x A$5,000 August Foundation 2013/14 –  2 x A $5,000 A$5,000 2013, 2014
THINK GROUP (CATC + Billy Blue)

Package: Cao đẳng thiết kế đồ họa + Cử nhân thiết kế truyền thông

A$4,180 14/10/2013
THINK GROUP (William Blue)

Equipment fee for William Blue $220 and free art kite worth up to $350 – dành cho học sinh tham dự hội thảo tại Sydney 07/09/2013

A$570 07/09/2013
TAFE NSW

Học bổng anh ngữ và khóa chính

A$2,000 09/05/2014

 

   HỌC BỔNG KHÓA HỌC ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC  

TRƯỜNG

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC – CAO HỌC

GIÁ TRỊ

THỜI HẠN

QUT

TRIPLE CROWN

25%

2014

ACU

Faculty of Business Executive Dean’s Scholarship

$8,000

2013

MONASH

SIBLING SCHOLARSHIP

10% – 100%

NA

MACQUARIE

MUIS

$5,000 – 100%

12/2013

UWS

Ipad

Ipad

2013

DEAKIN

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

$5,000/year

2013

HOLMES

Bachelor of business, Professional Accounting

 MBA, Master of Professional Accounting

$1,500/học kỳ

$1,400/học kỳ

2013

RMIT

74 suất học bổng cho hầu hết các ngành

Học bổng dành cho chương trình IT

A$3,000

A$5,000

06/7/2013

19/7/2013

UWS

iPad Mini – dành cho học sinh tham dự hội thảo tại Sydney 07/09/2013

$500

07/09/2013

Raffle

early bird: 10% off first semester for 10/2013 or 2/2014 intake

10% off first semester

30/08/2013    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.