1

Học bổng Taylors Unilink 2012

Gửi Email bài này

Hãy xác nhận nhập học sớm để được hưởng ưu đãi trong niên khóa mới

10 học sinh đầu tiên đóng AU$1,000 trước ngày 31/12/2011 để xác nhận nhập học chương trình Taylors Unilink Diploma sẽ được:

  • Hưởng học phí của năm 2011 cho niên khóa 2012 (học phí năm 2012 sẽ tăng lên)
  • Được hưởng thêm 20% học bổng giảm trên học phí

Đóng