1

Học bổng 10% khóa học tại Học viện EASB – Singapore

Gửi Email bài này

 

Giá trị học bổng: 10% học phí của khóa

Số lượng học bổng: 30

Học bổng áp dụng cho khóa:

-          Anh ngữ

-          Dự bị

-          Đại học năm 1 / Diploma

-          Đại học năm 2/ Advance Diploma

-          Đại học năm cuối

Học bổng áp dụng cho các ngành học sau:

  1. Business Management Studies
  2. Banking & Finance
  3. Accounting
  4. Marketing
  5. Human Resource Management
  6. Hospitality & Tourism Management
  7. Intl Hospitality Management (Event Management)
  8. Intl Hospitality Management (Casino Management)
  9. Supply Chain Management
  10. Psychology

Yêu cầu:

-          Điểm trung bình (GPA) của năm học gần nhất từ 6.0 trở lên*

-          Không yêu cầu điểm IELTS/ TOEFL

* Xét theo từng trường hợp

 

Hạn chót đăng ký: 30 tháng 11 2011

Bộ hồ sơ hoàn chỉnh kèm với lệ phí xin trường phải gửi đến EASB trước 12pm 30 tháng 11 2011

 

Liên lạc Du Học SET để được tư vấn và làm hồ sơ hoàn tòan miễn phí

 

Đóng