1

Hình ảnh hài: Ôi biểu ngữ & biển hiệu!

Gửi Email bài này

 

1. Bánh TRƯNG và bánh GIÀY, hai loại bánh mới!

2. Hình này trong 1 buổi lễ long trọng

3. ‘SẨY’ ra tai nạn khi viết biểu ngữ bị ‘sẩy’ lỗi chính tả!

4. CHÀO lưu mới…

5. Nhà SUẤT bản Giáo dục của một ông tiến sỹ.

6. Bảng hiệu này có đến 2 chỗ đáng nói!!! Thông tin ‘ngành’ Du lịch (thay vì viết Tourist Information), và Hanoi SMOKE FREE (Dùng sai dạng tính từ kết hợp ‘smoke-free’ như trong ‘smoke-free park’).

7. Câu này có thể dịch ra tiếng Việt như sau: NHIỆC LIỆC TRÀO MỪNG HỘI NGHỊ ASEAN VIỆT NAM 2010!

8. LÁY xe phải có cài QUAY mũ bảo hiểm à nghen!

9. SỮA ĐTDĐ là một loại chất lỏng!
10. Người Hà LỘI không nên NỘI sông sâu!
11. Đây là Một loại thức uống có mang âm thanh cực lớn (Hoa quả RẦM)!!!

Đóng