1

Hình ảnh đêm hội Dance Night 2012 – VDS

Gửi Email bài này

Một vài hình ảnh từ Đêm hội Dance Night 2012.

Hy vọng các bạn du học sinh đã có một buổi tối thật vui vẻ. Hình ảnh sử dụng từ nguồn facebook của du học sinh tại Sydney và trên facebook diễn đàn Hội sinh viên.

 

 

Đóng