1

HIBT Scholarships available for September 2010

Gửi Email bài này

Học bổng từ HIBT - United Kingdom cho kì nhập học tháng 9/ 2010 dành riêng cho học sinh Việt Nam

  1. 4 x 25% scholarships  for Foundation
  2. 2 x 50% scholarships available for  1st Year Degree
  3. 1 X 25% scholarship for Pre- masters.
  4. Unlimited 10% Scholarships on full duration of studies at HIBT for applicants with GPA of 6.5 or above.

Liên hệ du học SET để được tư vấn miễn phí

Đóng