1

Giới thiệu: trường UTS 2h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 27/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường UTS do đại diện của trường trực tiếp trình bày. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng