1

Giới thiệu: trường University of Newcastle 2h chiều 9/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 9/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường University of Newcastle. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng