1

Giới thiệu: Trường Nanyang Technological University 4h chiều 9/3/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 9/3/2009, đại diện trường Nanyang Technological University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng