1

Giới thiệu: trường Le Cordon Bleu 11h sáng 4/3/2009

Gửi Email bài này

11h sáng 4/3/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Le Cordon Bleu do đại diện của trường trực tiếp trình bày. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng