1

Giới thiệu: Trường Insearch 10h sáng 23/4/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 23/4/2009, văn phòng SET sẽ tổ chức  buổi giới thiệu về trường Insearch (bang New South Wales, Úc) . Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng