1

Giới thiệu: trường ICMS 10h30 sáng 25/11/2008

Gửi Email bài này

10h30 sáng 25/11/2008 đại diện trường ICMS sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website International College of Management, Sydney (ICMS ): www.icms.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hoặc email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng