1

Giới thiệu: trường Holmes College 4h chiều 24/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 24/2/2009 trường Holmes College sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng