1

Giới thiệu: trường Hawthorn Secondary 11h 30/12/2008

Gửi Email bài này

11h sáng 30/12/2008  đại diện trường Hawthorn Secondary là ông Bob King sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website Hawthorn Secondary College: www.hawthornsc.vic.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng