1

Giới thiệu: trường Deakin University 4h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

4h30 chiều 26/2/2009 trường Deakin University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng