1

Giới thiệu: trường Curtin University 4h chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 26/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Curtin University. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng