1

Giới thiệu: trường CIC 2h chiều 21/11/2008

Gửi Email bài này

2h chiều 21/11/2008 cô Jamie Choo, đại diện trường CIC sẽ có mặt tại văn phòng SET để giới thiệu về trường tại công ty SET - Education.

Website Curtin Inernational College: www.cic.wa.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng