1

Giới thiệu: Think Education Group 3h chiều 26/11/2008

Gửi Email bài này

3h chiều 26/11/2008 đại diện của Think Education Group là Mr Novel Tong sẽ có buổi giới thiệu tại công ty SET Education.

Website Think Education Group:www.think.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua đện thoại hay email để đăng kí tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi thiết xin liên hệ SET Education 08 3484 4433

Email đăng kí tham dự.

Đóng