1

Giới thiệu: Study Group US School 3h30 chiều 12/3/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều ngày 12/3/2009, đại diện Study Group US School sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng