1

Giới thiệu: PIBT và ECU 9h30 sáng 20/11/2008

Gửi Email bài này

9h30 sáng 20/11/2008 bà Kellen Evens, đại diện trường ECU và học viện PIBT sẽ có buổi giới thiệu và nhận hồ sơ của các bạn sinh viên tại công ty SET - Education.

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng