1

Giới thiệu: học viện William Angliss 10h sáng 27/11/2008

Gửi Email bài này

10h sáng 27/11/2008 đại diện học viện William Angliss là cô Nguyễn Phụng có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website William Angliss Institute Of TAFE: www.angliss.vic.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Đóng