1

Giới thiệu: hệ thống trường công lập bang South Australia 2h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 27/2/2009, đại diện của Government of South Australia sẽ có buổi giới thiệu tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng