1

Giới thiệu: các trường trung học bang Victoria, Úc 11h sáng ngày 6/4/2009

Gửi Email bài này

11h sáng ngày 6/4/2009, văn phòng SET Education tổ chức buổi giới thiệu về các trường trung học bang Victoria, Úc. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng