Giấy khen và công nhận của Du học SET

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/10/2011. Đăng trong Nhân sự và bằng cấp của SET. Lượt xem : 8068

 

AEI_Certificate

BC-2013-14

tafe-top-performance-2012-VN INSEARCHs_Gold_Partner
Swinburne_Excellence_Award TAFE  - Top Performing Agent Certificate - 2014-resized  MOnash Agent Certificate   UniSa  SET Education agent certificate to 31-Dec-2014-resized
Victorian Government Loyalty Certificate - SET Education CQU SET Education - Vietnam Certificate