1

Giảm hạn mức ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh

Gửi Email bài này

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải ban hành quy định mức ngoại tệ tiền mặt tối đa mà người cư trú được phép mang ra nước ngoài không phải khai báo hải quan là 5.000 đôla, thay vì mức 7.000 USD hiện nay.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về việc quản lý ngoại tệ và ngân hàng thương
mại Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến quản lý ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện ngay việc quy định trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ đối với cá nhân ở mức 3%. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong tháng 4 này, Ngân hàng Nhà nước phải trình Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202 theo hướng tập trung xử lý các vi phạm về quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng trong đó có các chế tài để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc niêm yết, giao dịch, thanh toán, quảng cáo, mua bán, vận chuyển, thu đổi ngoại tệ, vàng không đúng các quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước phải trình Chính phủ trong Quý 3 Nghị định thay thế Nghị định số 134 về việc ban hành Quy chế vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc vay nước ngoài của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. Trong tháng 6, ngân hàng phải ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước phải ban hành quy định mức ngoại tệ tiền mặt tối đa người cư trú được phép mang ra nước ngoài không phải khai báo hải quan tối đa là 5.000 đôla Mỹ và quy định thực hiện việc dừng hoạt động huy động và cho vay vàng. Theo quy định hiện hành, hạn mức ngoại tệ tiền mặt mang theo khi xuất cảnh là 7.000 USD.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện ngay việc quy định trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ đối với cá nhân ở mức 3% và nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ thêm 2%. Ngân hàng phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát chặt chẽ luồng ngoại tệ cho vay và thanh toán theo danh mục do Bộ Công Thương đề xuất. Ngân hàng phải báo cáo và đề xuất với Thủ tướng xem xét cụ thể đối với ngân hàng thương mại được bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tỷ lệ tối đa 20% vốn điều lệ.

(theo VnExpress)

Đóng