1

Cơ hội trúng IPAD 2 cùng SBIT

Gửi Email bài này

Đăng ký học tại trường cao đẳng South Bank Institute of Technology từ nay cho đến trước 01/07/2011 cho học kỳ 2, 2011 để có cơ hội sở hữu ngay IPAD 2


Dành cho sinh viên đăng ký học khóa học kỳ 2, 2011 và học kỳ 1, 2012, cơ hội bốc thăm may mắn.

Riêng đối với chương trình Diploma of Nursing và Diploma of Dental khóa học kỳ 2, 2011 đã hết chỗ.

Liên hệ Du Học SET ngay hôm nay để làm hồ sơ đăng ký nhập học hoàn toàn miễn phí cùng cơ hội trúng giải.

Đóng