Du học SET Tháng 8

Được viết bởi Nam Dev. Đăng ngày 16/08/2008. Đăng trong Hội thảo. Lượt xem : 7826

Chương trình

Brisbane

 Thứ Bảy 23/08/2008 09:00 – 12:00

09:00  Đón khách

09:15  Giới thiệu về các trường tham dự và chương trình học bổng

09:45  Chương trình bốc thăm may mắn cho khách tham dự

10:00  Gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp với các trường tham dự

12:00  Bế mạc

 

Địa điểm

Mt Gravatt Campus,

Griffith University

Messines Ridge Road, Brisbane, Queensland 4111, Australia

  

Sydney

 Thứ Bảy 23/08/2008 15:30 – 18:30

15:30  Đón khách

15:45  Giới thiệu về các trường tham dự và chương trình học bổng

16:25  Chương trình bốc thăm may mắn cho khách tham dự

16:40  Gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp với các trường tham dự

18:30  Bế mạc

 

Địa điểm

TAFENSW Liverpool campus

140 Bigge Street,

Liverpool NSW 2170, Australia

 

Melbourne

 Chủ Nhật 24/08/2008 15:00 – 18:00

15:00  Đón khách

15:15  Giới thiệu về các trường tham dự và chương trình học bổng

15:55  Chương trình bốc thăm may mắn cho khách tham dự

16:10  Gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp với các trường tham dự

18:00  Bế mạc

 

Địa điểm

Education Access Australia

480 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000, Australia

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để tham dự

Access Ed-Global

Suite 9, Level 2, 8-18
Whitehall Street, Footscray VIC 3011
Tel: (Vic) 9687 5358
Các Tiểu Bang khác xin gọi
1300 889 281

SET Education

115 Đặng Dung,
Phường Tân Định, Quận 1,
Saigon, Việt Nam
ĐT: +848 848 4433
Email: info@set-edu.com