1

Điểm thi IELTS tháng 11/2009

Gửi Email bài này

Bộ phận Anh ngữ SET xin trích lược một số điểm IETLS trong các đợt thi tháng 11 vừa qua để các bạn tham khảo.

Full name Name Listening Reading  Writing  Speaking Overall 
Vũ Thị Kim  Phụng 8.0 7.0 6.0 7.5 7.0
Nguyễn Thị Huyền  Thương 7.0 6.5 5.0 6.5 6.5
Lê Thị Ngọc  Thu 7.5 7.0 5.5 5.5 6.5
Phạm Hoài Thanh  Van 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5
Nguyễn Hoàng Vân  Anh 6.5 7.5 6.5 5.5 6.5
Nguyễn Tấn  Hiển 7.5 6.5 6.5 6.0 6.5
Trần  Quang 6.0 7.0 5.0 5.5 6.0
Trần Thị Mỹ  Linh 6.5 6.0 6.5 5.5 6.0
Trần Tuấn  Phong 5.5 6.5 5.5 6.0 6.0
Trần Nguyễn Anh  Minh 7.5 6.5 5.0 5.5 6.0
Sái Hồng  Nhung 6.5 6.5 5.0 6.5 6.0
Nguyễn Thị như  Quí 5.5 7.5 5.5 5.5 6
Phạm Trung  Vinh 6.5 6.0 5.5 4.5 5.5
Trần Đức  Long 5.5 5.5 4.5 6.0 5.5
Trương Quốc  Thanh 5.5 5.5 6.0 4.5 5.5
Xin chúc mừng các bạn!

Đóng