1

Điểm IELTS cập nhật – kỳ thi tháng 7

Gửi Email bài này

Điểm IELTS tháng 8 (kỳ thi tháng 7) tham khảo dưới đây:

(hình chụp học sinh Lưu Song Uyển và giáo viên SET)

  Họ  Tên  Nghe  Đọc  Viết  Nói  Tổng
1 Lưu Song  Uyển 8 8 6.5 7.5 7.5
2 Nguyễn Trương Ngọc   Lan 7.5 8.5 6 6.5 7.0
3 Nguyễn Phúc Anh   Thư 6.5 7.5 6.5 7 7.0
4 Vũ Công   Danh 7 8.0 6.5 6.5 7.0
5 Phạm Yến  Vân 5 5.5 4.5 4 5.0
6 Lê Thái  Hằng 6.5 7 6 6 6.5
7 Trần Tụng  Nhân 7 7.5 6 5.5 6.5
8 Phạm Thế Vinh 7 6.0 6.5 5.5 6.5
9 Huỳnh  Phát 6.5 6.5 7 6 6.5
10 Nguyễn Kim   Thanh 6.5 6.5 5 5 6.0
11 Lê Phương Thanh 7 6 5.5 5.5 6.0
12 Huỳnh Công  Hoàng 6.5 6.0 5.5 5 6.0
13 Đoàn Thiện Anh  Thư 7 5.5 5 6 6.0
14 Nguyễn Trương Anh   Thư 5.5 6 6 5.5 6.0
15 Trần Thị Vân  Quỳnh  5.5 6 6 4.5 5.5
16 Nguyễn Ngọc   Huy 5 6 5 5.5 5.5
17 Lê Việt Khôi  Nguyên 5.5 6.0 5 5.5 5.5
18 Bùi Đoàn Khánh  Phương  6 6 5 5.5 5.5
19 Hồ Đình  Phương  6 4.5 6 5 5.5
20 Nguyễn Thị Thanh   Tuyền 5.5 5.5 5 5.5 5.5
21 Phan Nguyễn Trung  Hiếu 5 5.5 4.5 5.5 5.0
22 Trần Hữu Vũ  Khoa 4.5 5.5 5.5 5 5.0
23 Lê Thị Huyền  Trang 4 5.5 4 4.5 4.5

Đóng