1

Điểm IELTS cập nhật (kỳ thi tháng 6)

Gửi Email bài này

Du học SET vui mừng thông báo tới các bạn đã đạt được số điểm IELTS trong các kỳ thi tháng 6/2011, vui lòng tham khảo điểm chi tiết dưới đây.

Lịch chiêu sinh tháng 8 tham khảo thêm tại đây

Đóng