1

Điểm IELTS tháng 12/2009

Gửi Email bài này

Họ

Tên

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Tổng

Nguyễn Hồng

Phúc

5.5

6.5

5.5

6.0

6.0

Nguyễn Tố

Uyên

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

Nguyễn Đăng Đình

Chung

5.5

5.5

6.5

6.0

6.0

Huỳnh Đăng Ngọc  

Lan

5.5

6.5

4.5

5.5

5.5

Nguyễn Thị Hồng

Phương

5.0

6.0

6.0

5.5

5.5

Trần Minh

Hải

5.0

6.0

6.5

5.0

5.5

Lê Vĩnh

San

6.0

5.5

6.0

5.0

5.5

Nguyễn Chí

Hùng

5.5

5.0

6.0

6.0

5.5

Võ Duy

Lâm

4.5

6.0

5.0

5.5

5.5

Nguyễn Thị Ngọc

Phan

6.0

6.0

4.5

5.5

5.5

Phan Hữu Bích

Ngọc

6.0

6.0

6.5

5.5

6.0

Đậu Thị Anh

Trang

6.5

6.0

7.0

5.5

6.5

Tô Thị

Loan

5.0

5.0

6.0

5.0

5.5

Nguyễn Mai

Phương

6.0

6.0

5.0

5.5

5.5

Phan

Miên

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

Bùi Trí Vũ

Nam

7.5

8.5

6.5

7.5

7.5

Lê Thị Thu

Cúc

5.0

6.0

5.0

5.5

5.5

Lê Thị Thảo

Anh

5.5

5.0

5.5

5.0

5.5

Phùng Thanh

Trúc

7.0

6.5

6.0

6.0

6.5

Nguyễn Huy

Trường

6.5

7.0

6.0

6.5

6.5

Lý Quốc

Trung

6.0

6.5

6.5

5.0

6.0

Võ Thị Phương

Thy

6.5

6.0

5.5

5.5

6.0

Nguyễn Thị Thúy

Hồng

6.0

6.0

5.5

6.5

6.0

Huỳnh Mỹ

Duyên

5.0

6.0

5.5

5.0

5.5

Trần Thị Mỹ

Linh

7.5

6.5

6.5

5.5

6.5

Thang Trung

Vinh

6.0

5.5

5.5

5.0

5.5

Huỳnh Tấn

Cảnh

6.5

6.5

6.0

6.0

6.5

Trần Mỹ

Giang

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

Xin chúc mừng các bạn!

Đóng