1

Điểm IELTS tháng 10 – 2010

Gửi Email bài này

Congratulations!

Đợt thi IELTS ngày 27/11 và các đợt thi trong tháng 12 (04*, 11*, 18) vẫn còn mức phí ưu đãi chỉ có 2.800.000 vnđ, vui lòng đăng ký với du học SET số (08) 3 848 4433 để biết thêm chi tiết.

Đóng