Điểm IELTS mới sau Tết Nguyên Đán (Tháng 3.2010)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 05/05/2010. Đăng trong Danh sách điểm IELTS cao. Lượt xem : 7257
Họ  Tên  Nghe  Đọc  Viết  Nói 

Tổng

Hoàng Công  Nhật 5.5 5.5 7 5 6
Hồ Thị Cẩm  Như 6 6 6.5 6 6
Quách Khổng  Triết 6 6 5.5 5.5 6
Huỳnh Minh  Bảo 6 5.5 5.5 6 6
Lê Tấn Phi  6 5.5 6 5.5 6
Chương Thu  Hương 5 5.5 6 5 5.5
Hồ Nguyên  Trọng 5 6 6.5 5 5.5
Nguyễn Minh  Phước 5 5 6 5 5.5
Phạm Đình Vũ  Phương 5 6 5.5 5.5 5.5
Nguyễn Hồ Kim  Ngân 5.5 5.5 5 5.5 5.5

 IELTS_Band_Scores