1

Úc – Sydney: Dịch vụ homestay gần Campsie

Gửi Email bài này

 Địa chỉ: 1/27-29 Perry Street Campsie 2194


a)Contact persons:

  1. Dung Pham: Mobile: 0402 099 388; phoebe.pham@live.com
  2. Nga Pham Mobile: 0413 280 622/ 02.8094 9199

 

b)Homestay fees are charged weekly

Homestay – guardian

$350

These prices cover three meals a day, guardian fees and internet

Homestay – no guardian

$300

These prices cover three meals a day, guardian fees and internet

 

c) Conditions: (Điều kiện)

1.two week bond – Đóng tiền cọc 2 tuần

2.two week notice in advance – Khi không thuê, phải báo trước 2 tuần

3.Những hư hại trong nhà nếu có, chủ nhà sẽ sử dụng 2 tuần tiền bond để mua đồ thay thế

4.Tuân thủ các điều kiện về việc ở Homestay do Sở giao dục Bang NSW qui định

 

Đóng