1

Deakin University International Scholarships Program (DUISP) 2012

Gửi Email bài này

Học bổng $5,000/ năm tại đại học Deakin University dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đăng ký nhập học vào trường. Học bổng dành cho khóa đại học và sau đại học trong năm 2012 tại 1 trong 4 campus của trường.

Điều kiện:

  • Sinh viên đăng ký khóa học đầu tiên tại trường đại học Deakin
  • Có thành tích học tập cao trong những năm học trước
  • Việc xét học bổng sẽ cùng lúc với đơn xin nhập học của bạn, vì vậy hãy đăng ký sớm để có cơ hội nhiều hơn
  • Gửi kèm application form học bổng cùng với course application form

Ngoài ra, Deakin University cũng có các suất học bổng trị giá$2,000 - $3,000, học bổng sẽ tự xét trên thành tích học tập của bạn khi nộp đơn xin học tại trường, không cần đăng ký.

Liên lạc ngay với Du Học SET để đăng ký học bổng này.

Đóng