Dạng bài IELTS Tháng 3.2010 ***mới***

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/03/2010. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 10909

Speaking

Part 2:
Describe a TV program that you watched but you didn’t like.

– When and where you watched it?
– What it was about?
– Why you didn’t like it?

Part 3:

1. What are popular TV programs in your country?
2. Why you think game shows are popular in your country?
3. Are there any differences between TV programs in your countries and those of other countries?
4. How have TV programs changed in your country in recent years?
5. Which skills are needed for someone to be a TV star?

Cám ơn bạn An đã chia sẻ với chúng ta đề thi này – Chúc mừng bạn An đã đạt điểm mong muốn 7.0 (overall)    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.