Dạng bài IELTS Tham Khảo

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 21/11/2008. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 16895

Writing

{rokaccess guest} đăng ký để xem thêm nội dung{/rokaccess}{rokaccess !guest}

(Task 2)

Economy factor is often used to measure a country`s success. However, many people say that there are other factors that should be used to measure the success of country.
What do you think the other factors can be? Which one seems to be the most important
factor?

 

Gợi ý cho đề tài Speaking

Đây là đề tài không khó, thuộc dạng “People Description”. Các sub-ideas vẫn là: who this person is, when and where you tasted the food, why you like it…

Khi xử lý đề tài này, có vài điểm cần ghi nhớ:

Một là, chọn đối tượng miêu tả. Đại đa số người nói sẽ chọn “The Mother”, điều này cũng hợp lý và dễ phát triển bài nói. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chọn lựa khác làm bài nói thêm đặc thù, ví dụ như: Father, Friend, Colleague, Neighbor, Boss, Teacher…

Hai là, sắp xếp ý. Dĩ nhiên khi tả người, những yếu tố cơ bản như “general information”, “appearance”, “personality”… cần được xét đến. Nhưng đừng quên trọng tâm thứ hai của bài nói này là “Food” hay “Cooking Skills”. Vì thế, không nên đi sâu vào miêu tả vẻ bề ngoài hay những đặc điểm chung chung không liên quan, mà hãy hướng đến những tính cách làm nổi bật khả năng nấu nướng của đối tượng miêu tả (tính cách tương hợp hay tương phản).
Đó có thể là: patience, creativity, food loving…

Và cuối cùng, bài nói có thể được giới thiệu thông qua “an occasion” hoặc được trình bày với sự minh họa là một món ăn đặc thù nào đó mà đối tượng miêu tả nấu ngon nhất. Đó là phương pháp làm bài nói trở nên gần gũi, thực tế và có điểm tập trung.

Chúc các bạn thực hành tốt. {/rokaccess}    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.