Dạng câu hỏi IELTS Tham Khảo tháng 12/2008

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/12/2008. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 12838

Task 2: Some people believe that a country can benefit a lot from people who have university degrees, while others say that an increasing number of university graduates only create more unemployed people.

 

Discuss both views and give your own opinion.

 

     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.