Dạng bài IELTS Tham Khảo tháng 05.09

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 10/06/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 12292

 

Speaking

{rokaccess guest} đăng ký để xem thêm nội dung{/rokaccess}{rokaccess !guest}

Part 2

Describe an interview you have experienced

You should say:

+ where and when the interview took place

+ what you presented in the interview

+ what difficulties you encountered

and also say how you felt after the interview {/rokaccess}    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.