Dạng bài IELTS Tham Khảo tháng 04.09

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 16/05/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 10854

Task 2:

Goods themselves have satisfied people’s needs; therefore, some people believe that advertising is unnecessary since it is just a kind of entertainment. Do you agree or disagree with this opinion?

Speaking

{rokaccess guest}đăng ký thành viên để xem thêm{/rokaccess}{rokaccess !guest}

Part 2

Describe a dangerous animal you’re scared of

+ what animal it is

+ where it is usually seen

+ how dangerous it is

and also say why you do not like this kind of animal {/rokaccess}    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.