Topic IELTS mới tháng 10 cập nhật cho ôn luyện

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 10/11/2011. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 12337

Task 2:

Anyone can post information on the internet. As a result, most of what we read online is probably inaccurate.

Do you agree or disagree with this statement?


Speaking

Part 1:

Hàng trăm học bổng đặc biệt mùa cuối năm và chào năm mới sẽ được cập nhật liên tục tại trang web của SET, các bạn nhớ theo dõi và đăng ký.

Talk about the place you come from

What do you like about that place?

Is it a good place for young people? Why?

What kind of sports or activity do you often do?

Do you want to try any kind of sports? What would it be? And why do you choose it?

 

Part 2:

Describe a work place (office, building…) you may know

You should say:

  • Where it is
  • How it looks like
  • And also say how you feel about this place

 

Part 3:

  1. Is it common to travel long distance to work in your country?
  2. What is the most common mean of transport that you use to travel to work?
  3. Is location important for the success of a company?
  4. What difficulty the company may have when they move to a new address?
  5. Do you want to live near your office?
  6. What are the benefits of living near the work place?
  7. If you go travel, who do you want to go with? Why?

 

Xin chân thành cám ơn bạn Phúc đã chia sẻ kinh nghiệm về bài thi. Còn nhiều đề thi khác cùng các hướng dẫn thực hành thực tiễn sẽ được giảng dạy cụ thể trong các chương trình luyện thi tại SET.