1

Đầu tháng 4 khai giảng khóa IELTS Đặc Biệt

Gửi Email bài này

  • Đây là khoá học được mở theo kỳ, dự tính kéo dài khoảng 8 tuần;
  • Tài liệu giảng dạy được biên soạn riêng, rất cô đọng;
  • Ưu tiên cho những bạn có kế hoạch thi IELTS trong tháng 6 hoặc tháng 7;
  • Miễn phí ghi danh và thi xếp lớp

Số lượng giới hạn. Vui lòng đăng ký thi xếp lớp vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần lúc 8g30 sáng.

Xin liên hệ Bộ phận Anh ngữ của SET để biết thêm chi tiết:

Điện thoại: 38.48.4433 – 16 gặp chị Hà. Hoặc Email: ha.tran@set-edu.com

Xin cảm ơn!

Đóng