Danh sách học sinh SET có visa tháng 3

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 06/04/2010. Đăng trong Thông tin Du học. Lượt xem : 6055

Họ tên du học sinh

Chuyên ngành

Học viện

Nguyễn Huy Trường

Diploma of Commerce

SIBT

Nguyễn Quang Huy

Diploma of Commerce

Curtin

Phan Thị Thanh Hà

Bachelor of Commerce

Swinburne

Lâm Thị Ngọc Bích

Master of Commerce

Griffith

Nguyễn Thị Thu Hà

Bachelor of Commerce

Swinburne

Liêu Bằng

Diploma of Science and Engineering

Insearch

Nguyễn Lan Hương

Certificate III in English

TAFE NSW

Bùi Đức Hiếu

Master of Professional Engineering

Wollongong

Lồng A Phu

Secondary year 8 -12

SA Government

Tăng Minh Quang

General English Program

TAFE NSW – SITEC

Quách Kim My

Senior Secondary

Victoria Government

Quách Mạnh Cơ

Secondary year 5

Victoria Government

Nguyễn Cao Duy Bảo

Diploma of Business Administration

ACN

Trần Tuấn Hùng

Bachelor of Business

UTS

Trần Công Danh

Diploma of Business

Insearch

Nguyễn Hoàng Hải

Diploma of Commerce

SIBT

Phạm Hồng Phúc

Dip & Bachelor of IT

MIBT – Deakin

Lê Ngọc Bảo Vy

Bachelor of Business

Latrobe

Lê Thị Hồng Yến

Diploma of Children’s Services

TAFE NSW

Dương Kim Phương

Bachelor of Science

Wollongong

Mai Thanh Thanh Trúc

Diploma of Community welfare Work

Southbank

Võ Chí Nhân

Master of Business

UWS

Trần Thanh Thảo

Diploma Children’s Services

TAFE NSW

Nguyễn Xuân Lộc

Bachelor of Information Technology

Swinburne    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.