Danh sách cập nhật các trường tư của Singapore đạt chứng nhận Edu Trust

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 11/10/2010. Đăng trong Thông tin Du học. Lượt xem : 6739

AEC COLLEGE
AT-SUNRICE ACADEMY
EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT*
ERC INSTITUTE
JAMES COOK AUSTRALIA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING
KLC SCHOOL OF EDUCATION
PARKWAY COLLEGE OF NURSING AND ALLIED HEALTH
PSB ACADEMY*
SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT
SINGAPORE INSTITUTE OF MATERIALS MANAGEMENT
TMC ACADEMY*
 

 

Danh sách 24 trường tư đạt chứng nhận EduTrust (Provisional, giá trị 1 năm)

edu_provision

ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE
ASCENSIA ACADEMY
AUSTON INSTITUTE OF MANAGEMENT
BEACON SCHOOL OF TECHNOLOGY
CHARTERED INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CSM ACADEMY INTERNATIONAL
CURTIN EDUCATION CENTRE
DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE
FIRST MEDIA DESIGN SCHOOL*
FIS EDUCATION CENTRE
HANBRIDGE SCHOOL
ICAS TRAINING AND EDUCATION COLLEGE (ICASTEC)
KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY
SAA GLOBAL EDUCATION CENTRE
SAE INSTITUTE
SGP INTERNATIONAL MANAGEMENT ACADEMY
SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL
SIRIUS TRAINING & EDUCATION INSTITUTE
SMARTTEAM SCHOOL OF MANAGEMENT
SSTC SCHOOL FOR FURTHER EDUCATION
STALFORD ACADEMY
UNITEDWORLD SCHOOL OF BUSINESS
VICTORIA EDUHUB
ZHICHENG PRIVATE SCHOOL

 

* Những trường Du Học SET là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam