Danh sách 6 trường tư của Singapore đạt chứng nhận Edu Trust

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 21/05/2010. Đăng trong Thông tin Du học. Lượt xem : 6315

edu

Danh sách 6 trường đạt chứng nhận Edu Trust (giá trị 4 năm)

 • At-Sunrice Academy
 • East Asia Insitute of Management
 • the Parkway College of Nursing & Allied Health
 • PSB Academy*
 • the Singapore Institute of Management
 • TMC Academy*

*SET Education làm đại diện

Danh sách 7 trường đạt chứng nhận Edu Trust (giá trị 1 năm)

 • Ascensia Academy
 • Curtin Education Centre
 • Dimensions International College
 • The SGP International Management Academy
 • The Shelton International College
 • The SSTC School for Further Education
 • The STET Institute.

Đây chỉ là danh sách cập nhật các trường đạt chứng nhận đợt 1. Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật thêm nhiều trường nữa trong vòng 1 năm kế tiếp.  

Theo The  Straigh Time