1

Đại Sứ Quán Mỹ ở VN loan báo Chương trình Học bổng Fulbright 2011

Gửi Email bài này

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội loan báo về Chương trình Học bổng Fulbright lấy bằng Tiến sĩ về Khoa học Công nghệ năm 2011.

Thông cáo hôm thứ Tư của sứ quán cho biết người được cấp học bổng sẽ được hỗ trợ tìm trường và hỗ trợ tài chánh trong suốt 3 năm học.

Chương trình Fulbright là một chương trình cạnh tranh toàn cầu và mỗi năm khoảng 45 suất học bổng sẽ được trao cho những ứng viên chứng tỏ được khả năng đặc biệt và tư duy đổi mới trong lãnh vực khoa học.

Chương trình Fulbright Việt Nam được đề cử tối đa 3 ứng viên cho chương trình này. Thời hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 5 năm 2010.

Để biết thêm chi tiết về học bổng này cùng với cách thức nộp đơn, quí thính giả có thể liên lạc với sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ở địa chỉ số 7 Láng Hạ hoặc vào trang web vietnam.usembassy.gov.

Nguồn: US Embassy in Hanoi

Đóng