Cơ hội nhận Laptop cùng Cuộc Thi Tìm Hiểu Về Monash

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 25/09/2013. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 2833

Cơ cấu giải thưởng:

Giải I: 01 Máy Laptop
Giải II: 01 iPhone hoặc Samsung Galaxy 
Giải III: 01 iPad 

Cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. 

Quy trình tham dự cuộc thi:

  • Từ ngày 17.06.2013, các bạn có thể tham khảo đề thi mẫu và chuẩn bị thông tin bằng cách truy cập vào trang website của cuộc thi : www.monahsuniversitycompetition.vn/
  • Thông tin về các câu hỏi và bài thi chính thức đều có trong trang web của trường Đại Học Monash (www.monash.edu.au) và Monash College (www.monashcollege.edu.au)

Ngày thi: đúng 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 16.02.2014

  • Hình thức thi: Online
  • Đúng ngày giờ thi, các bạn truy cập lại vào trang web này (www.MonashUniversityCompetition.vn)để tài đề thi chính thức (File MS Word) về máy tính của các bạn. Các bạn làm bài bằng cách đánh máy các câu trả lời thẳng vào file để thi.
  • Thời gian làm bài là 120 phút. Sau khi các bạn làm xong bài thi trên máy tính của mình (file MS Word), hãy gửi bài làm của mình đến địa chỉ Email:Hoa.levitas@monash.edu.au 
  • Dùng tên MonashCompetition- Tên Bạn, ví dụ: MonashCompetition –  NguyenVanA để lưu file bài làm và ghi đề tựa Email của bạn. Những email gửi bài thi nhận được sau thời gian quy định sẽ không được chấm.

Công bố giải thưởng: Các giải thưởng sẽ được công bố trên trang web (www.MonashUniversityCompetition.vn)
Các bạn trúng giải sẽ được liện hệ trực tiếp để nhận giải
Các bạn đã trúng giải lớn trong 2 cuộc thi trước sẽ không được xét giải lần này.

Vui lòng liên hệ Du Học SET để biết thêm chi tiết.

 

 

     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.