1

Chương trình học bổng đặc biệt Kỷ niệm 90 năm thành lập Taylors College

Gửi Email bài này

Học bổng trị giá AUD3,500 dành cho học sinh Việt Nam đủ điều kiện tham gia vào chương trình Dự bị Đại học Monash giảng dạy tại Taylors College Melbourne.

Lưu ý:

  • Học bổng này chỉ áp dụng cho kỳ nhập học tháng 1 và tháng 4/2010
  • Để được nhận học bổng, học sinh phải đóng 50% học phí trước ngày 18/1/2010
  • Số lượng học bổng hạn chế

Web : www.taylorscollege.edu.au

 

 

 

Đóng