1

Chúc mừng Du Học SET 3 năm liền là Top performing agent của Sở giáo dục bang NSW, Úc

Gửi Email bài này

Chúc mừng Du Học SET đã 3 năm liền nằm trong Top 3 đại diện tuyển sinh tiêu biểu của Sở Giáo Dục bang New South Wales, Úc (2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011). Bằng những nỗ lực và tâm  huyết của mình trong nhiều năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng ngàn bạn học sinh, sinh viên lựa chọn được môi trường học phù hợp và tin cậy tại các trường trung học và cao đẳng thuộc hệ thống công lập tiểu bang New South Wales.


Mr Phạm Hồng Hạc - Phó giám đốc Du học SET nhận chứng nhận Top Performing Agent từ Ms Diane Seath- Giám đốc TAFE New South Wales, Úc

Chứng nhận Du Học SET là đại diện tiêu biểu của Sở Giáo Dục bang New South Wales 2010 - 2011


Jacqueline Koob – Hiệu trưởng trường trung học Concord HS, cô Katherine Ross –  đai dện của TAFE ELC Liverpool và cô Yoko Kaitani - đại diện của sở giáo dục bang NSW ghé thăm văn phòng Du Học SET - trụ sở chính trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Đóng