Chủ đề thi IELTS tháng 6 tại Thái Lan – Có gì giống với Việt Nam?

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/07/2013. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 7997    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.